Search

Okiniiri BF Homes

No photo available.
Location and Contact

Not a Booky Prime partner.

Menu

 • Menu

  • Chicken Teriyaki Don

   135.00

  • Chahan

   68.00

  • Gyudon

   175.00

  • Gyouza

   Japanese pork & veg. dumpling

   120.00

  • Gomoku Ramen

   215.00

  • Katsudon

   145.00

  • Baby Sushi

   125.00

  • Crunchy Tuna Maki

   145.00

  • California Maki

   120.00

  • Ebi Tempura Combo Bento

   265.00

  • Suriyaki

   275.00

  • Tofu Steak

  • Yakisoba

  • Koroke

  • Chicken Karaage

  • Nasu & Kaki Age Tempura

  • Tuna Steak

  • Kani Salad

   w/ Japanese vinaigrette or Japanese mayo

  • Kimpira

  • Kyuri Kani

  • Daikon

  • Nasu Shoyu Goma

  • Kabucha

  • Kimchi

  • Crunchy Salmon Roll

  • Futo Maki

   Big roll w/ radish, crab sticks, egg, cucumber & oburo

  • Tamago Sushi

   Egg Rolled

  • Kani Sushi

   Crab Sticks

  • Tuna Sashimi

  • Salmon Sashimi

  • Miso Soup

  • Chikusen

   Mix veg. sauce in Japanese spices

  • Age Jyako/ Shisamo

   Fried fish Dulong or Caplin

  • Yakisoba

  • Curry Rice

  • Salmon Mabutoni

   Salmon in Miso Soup base

  • Gohan

   Japanese rice

  • Chahan

   Japanese rice mix

  • Chicken Karaage

   Fried Chicken

  • Sakana Fillet

   Fish in sauce

  • Tonkatsu

   Breaded pork chop w/ sauces

  • Katsuni

   Braded pork chop, in shoyu w/ egg

  • Kaki Age

   Fried veg strops w/ tempura crumbs

  • Ebi Tempura

   Medium size shrimp tempura

  • Sukiyaki

   Hot pot w/ tofu, noodles, mix veg & beef

  • Beef Yakiniku

   serves in hot plate w/ Jap yakiniku sauce

 • Ippinyouri/ Ala Carte

  • Hiyako

   85.00

  • Agedashi Tofu

   95.00

  • Gyouza

   5 pcs

   120.00

  • Yakitoru Shio/ Tare

   100.00

  • Yasai Itame

   150.00

  • Movashi Itame

   150.00

  • Liver Nira

   175.00

  • Mix Tempura

   180.00

  • Kisu Tempura

   Serving

   3 pcs. 175.00

   5 pcs. 250.00

  • Kani Tempura

   Serving

   3 pcs. 125.00

   5 pcs. 200.00

  • Ebi Tempura

   Serving

   3 pcs. 185.00

   5 pcs. 295.00

  • Kaki Age

   Serving

   3 pcs. 120.00

   5 pcs. 200.00

  • Chix Teriyake/ Karaage

   150.00

  • Tonkatsu

   175.00

  • Ebi Fry

   Serving

   3 pcs. 185.00

   5 pcs. 295.00

  • Tuna Steak/ Teppan

   240.00

  • Tofu Steak

   185.00

  • Seafood Teppan

   285.00

  • Shisamo

   165.00

  • Sanman Shioyaki

   165.00

  • Saba Mirin

   250.00

  • Salmon Steak

   275.00

  • Okonomiyaki

   250.00

  • Beef Yakiniku/ Teriyaki

   275.00

  • Beef Teppannyaki

   280.00

  • Ebi Butter Yaki

   Large 2 pcs

   225.00

  • Aspara Bacon

   200.00

  • Gindara Teriyaki

   550.00

  • Shimaaji

   350.00

  • Ika Tempura

   200.00

  • Ika Fry

   200.00

  • Ika Butter Yaki

   250.00

  • Age Jyako

   85.00

  • Kimchi

   85.00

  • Unagi Kabayaki

   850.00

  • Buta Shohayaki

   200.00

  • Gyu Steak

   350.00

  • Katsuni

   185.00

  • Gyu Niku Butter Yaki

   380.00

  • Maguro

   85.00

  • Salmon

   95.00

  • Shimesaba

   95.00

  • Uni

   105.00

  • Unagi

   145.00

  • Kappa Maki

   100.00

  • Tekka Maki

   145.00

  • Futomaki

   Serving

   Reg. 185.00

   Spc. 245.00

  • California Maki

   120.00

  • Crunchy Tuna Maki

   145.00

  • Ebi Sushi

   125.00

  • Tako Sushi

   145.00

  • Hamachi Sushi

   160.00

  • California Temaki

   120.00

  • Maguro Temaki

   165.00

  • Salmon Temaki

   185.00

  • California & Crunchy Tuna

   265.00

  • Baby Sushi

   125.00

  • Maki Sushi Combo

   250.00

  • Alaskan Salmon Roll

   200.00

  • ECC Dwarfs Roll

   225.00

  • Unagi Bo

   5 pcs

   380.00

  • Cordon Blue Maki

   285.00

  • 5 kinds Sushi Platter

   420.00

  • 6 kinds Sushi Platter

   495.00

  • 7 kinds Sushi Platter

   595.00

  • 8 kinds Sushi Platter

   695.00

  • 9 kinds Sushi Platter

   795.00

  • 10 kinds Sushi Platter

   895.00

 • Salad

  • Kani Salad

   135.00

  • Yasai Goma Salad

   150.00

  • Negi Tuna Salad

   200.00

 • Soup

  • Tamago Soup

   65.00

  • Yasai Soup

   85.00

  • Wakame Soup

   75.00

  • Miso Soup

   65.00

  • Toniru Soup

   95.00

  • Yasai Tamago Soup

   95.00

  • Asari Soup

   120.00

 • Rice

  • Gohan

   35.00

  • Tori Chahan/ Platter

   68.00,290.00

  • Ebi Chahan/ Platter

   70.00,320.00

  • Kani Chahan/ Platter

   70.00,320.00

  • Gyu Chahan/ Platter

   75.00,340.00

  • Seafood Chahan/ Platter

   85.00,380.00

  • Omu Rice

   165.00

  • Katsu Curry Rice

   200.00

  • Beef Curry Rice

   200.00

 • Don Buri/Rice Toppings

  • Ebu Fry Don

   225.00

  • Katsudon

   150.00

  • Oyakodun

   135.00

  • Chix Teriyaki Don

   135.00

  • Bibimba Don

   135.00

  • Gyudon

   175.00

  • Tendon

   225.00

  • Chukadon

   165.00

  • Unadon

   550.00

  • Chirashi Don

   380.00

 • Bento

  • Chix Teriyaki Bento

   205.00

  • Chix Karaage Bento

   205.00

  • Gyouza Bento

   205.00

  • Tonkatsu Bento

   205.00

  • Buta Kakuni Bento

   235.00

  • Hamburger Steak Bento

   235.00

  • Kani Tempura Bento

   205.00

  • Mix Tempura Bento

   210.00

  • Ebi Tempura Combo Bento

   265.00

  • Sakana Fry Bento

   215.00

  • Ebi Fry Bento

   230.00

  • Beef Yakiniru/ Teriyaki

   275.00

  • Beef Teppanyaki/ Lemon & Butter

   325.00

  • Salmon Teriyaki/ Lemon & Butter

   325.00

 • Ramen & Noodles - Hot

  • Shio Ramen

   175.00

  • Shoyu Ramen

   175.00

  • Buta Kakuni Ramen

   175.00

  • Miso Ramen

   195.00

  • Negi Miso Ramen

   215.00

  • Moyashi Miso Ramen

   235.00

  • Gomoku Ramen

   215.00

  • Chasyu Ramen

   185.00

  • Tempura Soba

   225.00

  • Tempura Udon

   225.00

  • Gyu Ramen

   185.00

  • Mabo Tofu Ramen

   185.00

 • Ramen & Noodles - Cold

  • Somen

   125.00

  • Zaru Soba

   145.00

  • Ten Zaru Soba

   235.00

  • Hiyashi Chuka

   225.00

 • Sashimi

  • Tamago Yaki

   125.00

  • Ika

   145.00

  • Maguro

   165.00

  • Salmon

   195.00

  • Shimesaba

   165.00

  • Unti

   185.00

  • Tako

   225.00

  • Hamashi

   250.00

  • 6 Kinds of Sashimi

   175.00

  • 7 Kinds of Sashimi

   595.00

  • 8 Kinds of Sashimi

   475.00

  • 9 Kinds of Sashimi

   475.00

  • 10 Kinds of Sashimi

   475.00

 • Sushi

  • Tamago Sushi

   65.00

  • Ika

   75.00

  • Kani

   80.00