Search

The Chef by Minio's GrillMalate

2436 Leon Guinto St cor Kapitan Tikong St, Malate, Manila

Japanese

This is not a Booky Prime partner.

Open M-Su: 11AM-11PM

The Chef by Minio's Grill Menu

 • Japanese Ramen

  • Shoyou Ramen

   160.00

  • Miso Ramen

   160.00

  • Yasai Ramen

   160.00

 • Korean Ramen

  • Haemul Ramen

   160.00

  • Bulgogi Ramen

   160.00

  • Kimchi Ramen

   160.00

 • Chinese Ramen

  • Bol Ramen

   160.00

  • Jjampong Ramen

   160.00

  • Beef Ramen

   160.00

 • Ala Carte/Arakaruto

  • Gyoza

   140.00

  • Gun Mando

   140.00

 • Sushi Roll

  • California Roll

   150.00

  • Hawaiian Roll

   150.00

  • Kabayan Roll

   150.00

 • Bento

  • Bulgogi

   160.00

  • Jaeyuk

   160.00

  • Chicken Teriyaki

   160.00