Yamazaki Bento

Japanese

Little Tokyo, 2277 Chino Roces Ave, Legazpi Village, Makati
This is not a Booky Prime partner
ico-inline-s-clock-16w.pngOpen M-Su: 8AM-10PM

Yamazaki Bento Menu

 • Menu

  Makunouchi Bento

  339.00

  Shake Shioyaki

  238.00

  Saba Shioyaki

  238.00

  Saba Misoni

  238.00

  Sarima Shioyaki

  258.00

  Ebi Furai

  227.00

  Mix Furai

  227.00

  Ika Furai

  227.00

  Tonkatsu

  216.00

  Menchi Katsu

  216.00

  Korokke

  199.00

  Karaage

  216.00

  Yakiniku

  Beef

  227.00

  Buta Shoga Yaki

  216.00

  Hamburg Steak

  238.00

  Shoyu Ramen

  170.00

  Chashumen

  216.00

  Miso Ramen

  216.00

  Tan Men

  205.00

  Tonkotsu Ramen

  205.00

  Unadon

  460.00

  Sukiyakidon

  227.00

  Gyudon

  Beef

  227.00

  Tendon

  Shrimp

  227.00

  Ika Tendon

  Squid

  227.00

  Katsu Don

  Pork

  216.00

  Tamagodon

  Egg

  171.00

  Oyako Don

  Chicken

  216.00

  Chahan

  126.00

  Gyoza

  116.00

  Hiyashi Chuka

  238.00

  Nirareba Itame

  160.00

  Nira Itame

  138.00

  Yasai Itame

  126.00

  Moyashi Ramen

  Beans sprout

  126.00

  Curry Rice

  182.00

  Beef Curry Rice

  238.00

  Hamburg Curry Rice

  238.00

  Katsu Curry

  Pork

  238.00

  Chicken Curry Rice

  238.00

 • Tanpin

  Gyoza

  116.00

  Chahan

  126.00

  Yasai Itame

  126.00

  Nira Itame

  138.00

  Moyashi Itame

  126.00

  Reba Nira Itame

  160.00

  Gohan

  60.00

  Ramen Soup

  28.00

  Miso Soup

  28.00

  Set

  Gohan, Miso Soup

  93.00

 • Donbori

  Una Don

  460.00

  Ten Don

  227.00

  Gyudon

  227.00

  Sukiyaki Don

  227.00

  Katsu Don

  216.00

  Oyako Don

  216.00

  Tamago Don

  171.00

  Ika Tendon

  227.00

  Miso Yasai Itame

  146.00

  Chuka Don

  258.00

 • Curry

  Curry Rice

  182.00

  Oomori Curry Rice

  227.00

  Beef Curry Rice

  238.00

  Katsu Curry Rice

  238.00

  Chicken Curry Rice

  238.00

  Hamburg Curry Rice

  238.00

  Curry Rice

  120.00

 • Set Menu

  Shoyu Ramen Set

  238.00

  Chahan Set

  238.00

  Half Chahan Set

  238.00

  Ramen Rice Set

  238.00

  Gyoza and Yasai Itame Set

  238.00