Ryuma

Japanese,Ramen

7-A Bayan Bayanan Ave, Concepcion I, Marikina
This is not a Booky Prime partner
ico-inline-s-clock-16w.pngOpen M-Su: 10AM-10:30PM

Ryuma Menu

 • Ramen

  Shoyu Ramen

  50.00

  Shio Ramen

  50.00

  Miso Ramen

  50.00

 • Special Meal

  Katsu Rice

  80.00

  Gyudon

  80.00

  Yakisoba

  80.00

 • Set Meal

  Buta Kakuni Yasai Itsame

  100.00

  Chicken BBQ Chahan

  100.00

  Shio Chahan

  100.00

  Shoyu Gyoza

  100.00

  Osakajo

  Udon Spaghetti, burger, egg, salad & rice

  100.00

  Yakiniku

  Beef, vegetable, rice, soup & salad

  80.00

 • Solo Meal

  Gyoza

  50.00

  Yasai Itame

  50.00

  Chahan

  50.00

  Buta Kakuni

  80.00

  Chicken BBQ

  80.00

  Beef Curry Rice

  80.00

 • Best Seller Meal

  Takoyaki

  20.00

  Okonomiyaki

  30.00