Aboy's Fresh Lumpia

Food StallSM City Fairview
Photos